Månadens meny

Här kan ni se den aktuella månadens meny

Varje månad bjuder vi något nytt som är säsongsanpassad med fantastiska råvaror från Sveriges alla hörn. Vi försöker vara ekologiska så bred skala så möjligt. Vi värnar om miljön och stödjer våra skånska bönder.

Minsta antal av en och samma rätt är 10portioner